Level 1

Level 1 henvender sig til børn fra 3-6 år, som går i børnehave eller førskole.

Spillet giver deltageren en basal talforståelse gennem leg, hvor der bl.a. trænes færdigheder inden for addition og mængdebestemmelse. Derudover arbejdes der med deltagernes regnestrategier samt deres evne til at se mønstre og sammenhænge. I spillet er der særligt fokus på deltagernes repræsentations-, kommunikations- samt ræsonnement- og tankegangskompetencer.

Læs hele spillevejledningen her.

Ønsker du at prøve spillet gratis i en måned, så skriv en mail til multimath@outlook.dk