Level 2

Level 2 henvender sig til børn fra 5-10 år, som går i grundskolens 0.-2. klasse.

Spillet har fokus på den grundlæggende talforståelse og træner de fire regningsarter, regnestrategier og mængdebestemmelse. Derudover arbejdes der med problembehandling-, repræsentations-, kommunikations- samt ræsonnement- og tankegangskompetencen.

Læs hele spillevejledningen her (dansk) eller her (engelsk).