Level 3

Level 3 henvender sig til børn fra 9-12 år, som går i grundskolens 3.-5. klasse.

Der arbejdes ud fra Fælles Mål 4.-6. klassetrin, hvor der er fokus på tal og algebra. Her trænes der tal og talstørrelser inden for brøker, decimal og procent samt deres repræsentationer. Derudover arbejdes der med uformelle ligninger. Spillet giver mulighed for at arbejde med deltagerens problembehandling-, repræsentations-, kommunikations- samt ræsonnements- og tankegangkompetence.

Læs hele spillevejledningen  her.