OM OS

Vi er lærere, som alle har matematik som undervisningsfag og har specialiseret os i matematikundervisning for elever i matematikvanskeligheder, herunder særligt ordblinde og tosprogede elever.

Under vores læreruddannelse erfarede vi i efteråret 2015, at 50 % af de syriske flygtningebørn i nærområderne ikke modtager nogen form for undervisning. Det er uacceptabelt og vi anvendte derfor vores viden og kompetencer til at udvikle matematikspillet, Multi Math.

Vores vision er at give børn i hele verden, også tosprogede og børn med sproglige udfordringer, mulighed for og lyst til at udvikle matematiske færdigheder og kompetencer.

Vi har derfor valgt, at for hver gang der sælges 10 spil i Danmark, sender vi ét spil til  flygtninge i nærområderne. Ved at købe Multi Math, er du derfor med til at hjælpe flygtningebørn i nærområderne.

2017 11 12 17.14.10

Line Andersen

Jeg har som lærervikar, efterskolelærer og gennem mit studie som matematiklærer oplevet mange børn, som har svært ved matematik af forskellige årsager. Fælles er, at det matematiske sprog er kryptiske og tit en hindring for det egentlige arbejde med matematikken. Derfor har jeg været med til at udvikle Multi Math. Det er vigtigt for mig at give børnene lyst til at lære matematik, da det er så vigtigt at have en matematiske forståelse i vores samfund i dag. Det mener jeg Multi Math kan bidrage med og er godt supplement i undervisningen, da man på en legende og kreativ måde kan arbejde med matematikken.

Min yndlingsopgave i Multi Math findes i Level 2 og er det blå kort. For mig er det vigtigt at matematik bliver anvendeligt, og at eleverne kan se en mening med, hvorfor de skal lære matematik – og det kan de her! Der skal købes grøntsager, dyr eller tøj og beregnes pris, som stod man hos købmanden og lavede overslagsregning. De tre niveauer giver mulighed for, at spillet kan differentieres og inkludere flere elever.

2017-11-12 17.11.03

Maja Nees

Jeg har i flere år arbejdet med tosprogede – både som lærer i folkeskolen og som tosprogsmentor for unge. Mange tosprogede og ordblinde løber panden mod muren i matematikundervisning. Ikke nødvendigvis fordi, at de har svært med matematik, men ”bare” fordi, at de har nogle sproglige udfordringer. Det er en skam, hvis nogle mister lysten til at lave matematik, fordi sproget er svært, og netop dette er min motivation for at være med i Multi Math. Vi skal give alle børn mulighed for og lyst til at blive bedre til matematik. Matematiske kompetencer er vigtige og gør hverdagen meget nemmere.

Min yndlingsopgave i Multi Math er de sorte kort, som findes både i level 1,2, 3 og 4. De sorte kort handler om at kommunikere matematik. Alt afhængig af elevernes niveau, kan man bruge de sorte kort til at tælle højt eller lave regnehistorier. Multi Math er et matematikspil uden tekst, men kommunikation er vigtigt – også i matematik. Multi Math lægger op til, at der hele tiden skal kommunikeres både om og med matematik.

2017-11-12 17.11.43

Karoline Lind

Jeg har mødt elever, som havde svært ved matematik. Ikke nødvendigvis fordi de havde svært ved at regne, men fordi det er svært at navigere i matematikken. Mange elever kan løse mange opgaver, men har svært ved at vide, hvornår man skal gøre hvad og hvorfor. Multi Math kan på en legende måde bidrage til at udvikle strategier for opgaveløsning. I denne digitale tid er det desuden vigtigt, at børn lærer at se hinanden i øjnene, uden at der er en skærm i mellem dem. Spil er en social aktivitet som fordrer. at man følger de fælles regler. Det er nødvendigt, at man lærer dette i en tidlig alder, da det at agere under fælles regler og være en del af et fællesskab er vigtige egenskaber i livet.

Min yndlingsopgave i Multi Math er de lilla kort i level 3. Her skal deltageren koble to repræsentationer. Dette er vigtigt for at forstå, at man kan udtrykke det samme på mange måder. Hver dag møder vi forskellige matematiske repræsentationer. Både i nyheder, i supermarkedet og som argumentation. Disse forskellige repræsentationer skal vi forholde os til, og derfor skal vi lære at afkode dem.