OM SPILLENE

Multi Math er matematikspilkoncept, som træner deltagernes matematiske færdigheder og kompetencer. Spillet er et simpel kortspil med en illustreret spillevejledning, og spillet er derfor også velegnet til brug for deltager med sproglige vanskeligheder og tosprogede.

Multi Math findes i fire levels, som henvender sig til fire aldersgrupper; førskole, indskoling, mellemtrin og udskoling. Læs beskrivelsen af de tre specifikke spil under Level 1, Level 2, Level 3 og Level 4.

Spillene består af 180 opgavekort, 6 forklaringskort og én terning, som er pakket sammen i en lille pose.

Kortene er inddelt i seks forskellige kategorier, som træner forskellige matematiske færdigheder og kompetencer, hvilket er uddybet i de forskellige spil.

Baggrund for spillet


I folkeskolen sidder mange elever med sproglige vanskeligheder f.eks. ordblinde og tosprogede. Deres sprogvanskeligheder kan give dem vanskeligheder i matematik, da der ofte findes store mængder af tekst.

Multi Math kan bruges som inklusionsredskab, hvor eleverne kan spille sammen uafhængigt af, om de har sproglige vanskeligheder eller ej. Spillet er inddelt i niveauer og er helt uden tekst, hvilket gør undervisningsdifferentiering mulig.

Derudover er det en sjov og anderledes aktivitet, som kan bruges i matematiktimen, den understøttende undervisning, i specialklasser, modtagerklasser m.m.

Level 1 henvender sig til børn fra 3-6 år, som går i børnehave eller førskole.

Spillet udvikler børnenes matematiske opmærksomhed og forståelse. På level 1 arbejdes med børnenes matematiske kompetencer inden for tal og problemløsning. Eksempelvis arbejdes der med talrækker, antal, matematisk sprog og ræsonnement.
Spillet er udviklet med inspiration i MIO – Matematikken, Individet og Omgivelserne, som kan benyttes i evalueringen.

Spillevejledning Game Instruction

 

Arbejder i med SMTTE-modellen?

SMTTE (Multi Math)

 

Level 2 henvender sig til børn fra 6-9 år, som går i grundskolens 0.-2. klasse.

Spillet har fokus på den grundlæggende talforståelse og træner de fire regningsarter, regnestrategier og mængdebestemmelse. Derudover arbejdes der med problembehandling-, repræsentations-, kommunikations- samt ræsonnement- og tankegangskompetencen.

 

Spillevejledning Game Instruction

 

Level 3 henvender sig til børn fra 9-12 år, som går i grundskolens 3.-5. klasse.

Der arbejdes ud fra Fælles Mål 4.-6. klassetrin, hvor der er fokus på tal og algebra. Her trænes der tal og talstørrelser inden for brøker, decimal og procent samt deres repræsentationer. Derudover arbejdes der med uformelle ligninger. Spillet giver mulighed for at arbejde med deltagerens problembehandling-, repræsentations-, kommunikations- samt ræsonnements- og tankegangkompetence.

Spillevejledning Game Instruction

 

Level 4 henvender sig til unge i alderen 12-16 år, som går i grundskolens 6.-9. klasse.

Der arbejdes ud fra Fælles Mål 6.-9. klassetrin, hvor der er fokus på tal og algebra. Herunder er der særligt fokus på tal, regnestrategier og repræsentationer. I spillet er der særligt fokus på deltagernes repræsentations-, kommunikations- samt ræsonnement- og tankegangskompetencer.

Spillevejledning